Absolwentka wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych - ASP(dyplom z wyróżnieniem w 1979 w pracowni ceramiki prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej
i rzeźby prof. Alojzego Gryta) oraz bielskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych(dyplom z wyróżnieniem w 1974).
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki(1998,1987) oraz międzynarodowych sympozjów ceramiczno-rzeźbiarskich i malarskich w Izraelu, Niemczech, Danii, Czechach i Polsce. Prezeska Opolskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków(1994-1996).
Współorganizatorka i kuratorka Międzynarodowych Sympozjów Ceramicznych ”Tułowice'87,'88,'89", wystaw poplenerowych oraz wystawy „Spaltung”(1993).
Uczestniczka ok.127 wystawach; w Niemczech, Danii, Holandii, Czechach(Czechosłowacji), ZSSR, Portugalii, Włoszech, Izraelu i Polsce.                                           Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, Bolesławcu i Raciborzu, w kolekcjach: International Sammlung Schloß Glücksburg - Rőmhild/Niemcy, Galeria d’Arte - Grottaglie/Włochy, Park Gan Remez - Beer Sheva/Izrael i opolskich: Opolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, GSW(BWA), Związku Polskich Artystów Plastyków i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz prywatnych.
Została nagrodzona I Nagr. VI Biennale Ceramiki Polskiej w Książu, I Nagr. wystawy konkursowej „Artystki Opolskie Prezentują“, I Nagr. wystawy konkursowej „Salon Sztuki Użytkowej“ w Opolu, Wojewódzką Nagrodą Artystyczną "za osiągnięcia w twórczości ceramicznej..." oraz nagrodami wystaw konkursowych Salonu Wiosennego i Jesiennego w Opolu.
Prowadzi Pracownię Rzeźby oraz Pracownię Ceramiki  w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu.

Tworzy głównie w glinie szamotowej, która w formie rzeźbiarskiej i zróżnicowaniu struktur najpełniej oddaje możliwości kształtowania.
Realizuje rzeźby ceramiczne - wieloelementowe kompozycje inspirowane światem przyrody: spiczaste kontynenty, tajemnicze trawy, delikatnie utkane dmuchawce i muszle, drapieżne, wzbijające się do lotu ptaki, i łagodne szczebioczące w gnieździe...
Fascynuje się organiczną rzeczywistością i jej strukturami – formami o różnych kształtach, o powierzchni chropowatej, nie szkliwionej, subtelnej i zrównoważonej, innym razem dynamicznej. Kontempluje piękno natury; ślad narzędzia, odcisku palca i przypadku - dopełnione dziełem ognia.


... Fantazyjne, spiczaste kontynenty, wbijające się w przestrzeń drapieżnie, syntetyczne ptaki, wzbijające się do lotu gdziekolwiek, gdzie-lepiej, a może i byle gdzie. Jeśli przyjąć „literacki” punkt widzenia...
    Danuta Nowicka "Opole" 1992

...Prawda zawarta w dziełach ma także swoje inne implikacje, które wywołują skojarzenia z organiczną rzeczywistością. Materia przyobleka różnokształtne formy,
przemawiając do nas bogactwem subtelnych i zrównoważonych, innym razem dynamicznych i pełnych napięć obrazów natury. Kruche, ulotne niczym ptaki prace opolskiej artystki Marii Kupczak-Zajadacz, to niemal zaprzeczenie właściwości ceramicznej materii. Naprężone i delikatne, jak pająki obejmują przestrzeń. Wieloelementowa kompozycja inspirowana światem przyrody jest jednocześnie możliwością kontemplacji piękna w nim zawartego...
     Katarzyna Żak, wstęp do katalogu: "Międzynarodowy Plener Ceramiczno Rzeźbiarski - Bolesławiec2004"

...Rzeźby ceramiczne to wieloelementowe kompozycje inspirowane światem przyrody, szczególnie strukturami występującymi w naturze. Jej prace charakteryzują często nieszkliwione chropowate powierzchnie, ślady narzędzi, odciski palca...
     Joanna Filipczyk „Sztuka na peryferiach  Opolskie środowisko plastyczne 1945-1983” - Muzeum Śląska Opolskiego(2015) 

e-mail: kupczak.zajadacz@gmail.com

Kreator stron internetowych - strona bez programowania