Moja odpowiedź 

Wyróżnione dyplomy w Aneksie GSW

Ceramiczna Klasa


Ceramika i Snycerstwo2016 - Dobroteka w Dobrodzieniu


To moje! 


Ceramika i Snycerstwo2015 - Dobroteka w Dobrodzieniu


ETNO SZTUKA2015


"ART FOOD" 2014 - naczynie do ulubionej potrawy


Dyplomy w Dobrotece - Dobrodzień"CERAMIKA I SNYCERSTWO" 2013

Wystawa prac uczniów z pracowni ceramiki Marii Kupczak-Zajadacz i pracowni snycerstwa Bogusława Skibińskiego
aktualności Plastyczniaka


"Słowo - Struktura - Architektura" 2012:

Wystawa prac licealistów ZPPKP w Opolu z pracowni ceramiki Marii Kupczak-Zajadacz.
Na wystawie w galerii ZAMOSTEK MBP swoje prace zaprezentowali: Nikola Bul, Katarzyna Chmielewska,  Michał Jabłoński, Marcin Kacuba, Anna Kasiura, Krzysztof Kowalski, Aleksandra Łańcow, Agata Mazur, Julia Weber i Tomasz Zwoliński.

SŁOWO-
Prace ukazują słowa. Są mozaiką narastających elementów często nieuchwytnych, wspomnień, przedmiotów z dzieciństwa, fotografii, śladów przeszłości, które tworząc strukturę, są autoportretem psychologicznym zamkniętym w formie. Zawierają imiona autorów. Imię określa każdego, odróżnia od innych, stwarza poczucie odrębności. Każdy sam tworzy imię, nadaje mu kształt, definiuje. Imię nie jest stałe, stale powstaje.
Niektóre prace odnoszą się do poezji Czesława Miłosza. Są to formy użytkowe do nakrycia stołu poety. Łącząc zużyte elementy porcelany ze stałymi, przybierają kształt jakby wylewały się z nich wiersze artysty - "Sto lat Panie Miłosz"!
STRUKTURA-
Prace były poszukiwaniem przedmiotów, które mają określoną rytmiczną budowę, powtarzające się elementy, moduły. Często pojawiały się lustra. Strukturą jest tu także uformowany za pomocą małych elementów szkielet, wewnętrzna struktura obiektu. To elementy życia wewnętrznego organizmu tworzą budowlę. Układ elementów jest w określonym porządku, ma spójną całość, uporządkowany rytm. Brak któregoś z elementów zaburza obraz całości.
ARCHITEKTURA-
Wytwór staje się obiektem architektonicznym. Spaja strukturę, słowo i zamknięte w słowa elementy życia wewnętrznego. Otwiera przestrzeń dla światła. Staje się całością.
                                                                                                          rozmowy w pracowni zanotowała Agnieszka Zientarska


aktualności Plastyczniaka


Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie - młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza 2011/127.Winnender Kunstprojekttage 2004Projekt "Opole-Monachium"2002Wystawa "Spaltung"1993 - Foyer Filharmonii OpolskiejSympozjum ceramiczne "Tułowice '87, '88, '89"


e-mail: kupczak.zajadacz@gmail.com

Kreator stron internetowych - strona bez programowania